Haiku publicerad

En haiku av Augustin Erba har publicerats i Svenska Haiku Sällskapets tidskrift. Den japanska dikten skrevs under sommaren 2008 och finns under rubriken “Svenska bidrag.”

*

solgult på vatten

i gryningen öppnar sig

näckrosblommorna

*

Svenska Haiku Sällskapet är en sammanslutning som vill öka kunskapen kring haiku och uppmuntra haiku på svenska.