Svenska författare är som grupp både tråkiga och sakrala, vad det verkar övertygade om att litterär skärpa och konstnärligt djup är funktioner av en sorts högtidlighet. Komedi? Numera är det en låg genre. Men genom att parodiera medelklassromanens lidanden och bryderier gör Erba dem meningsfulla igen. För första gången på länge. Väldigt länge.

Ur Victor Malms recension av ”Den unge Walters lidanden”.

Författarfotografiet ovan är taget av Albin Händig.
Omslagen till Augustin Erbas romaner är designade av Sara Acedo och Eva Wilsson.